За контакти

Адрес: гр.София, бул.“Витоша“ , 39, ет.3, ап.5

Адрес на завода: гр.Пазарджик, ул.“Синитевска“, 12

+359 34445128

+359 34445109

+359 34445088 – Факс

+359 34443211 – Пласмент