Проекти

„Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител за каучукови смеси – 1 бр.“

Информация за инвеститорите

В тази секция ще откриете публична информация за дружеството Протоколи от Общи събрания на акционерите от 30.06.2023от 30.06.2022 от 30.06.2021 от 13.08.2020 от 28.06.2019 от 30.06.2018 от 04.02.2018 от 30.06.2017 от 29.06.2016 от 30.06.2015 от 26.06.2014 Материали за Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2023г. Материали за Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2022г. Материали… Continue reading Информация за инвеститорите

Featured post

Published
Categorized as Uncategorized