Информация за инвеститорите

В тази секция ще откриете публична информация за дружеството

Протоколи от Общи събрания на акционерите

от 30.06.2023
от 30.06.2022
от 30.06.2021
от 13.08.2020
от 28.06.2019
от 30.06.2018
от 04.02.2018
от 30.06.2017
от 29.06.2016
от 30.06.2015
от 26.06.2014

Материали за Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2023г.

Материали за Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2022г.

Материали за Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2021г. – II

Още информация за инвеститорите можете да откриете тук